ERG VEEL KABELLEED
OP DE CAI VAN ALPHEN


Laatste wijziging 2005.


Radio electrische zender-energie (ook wel RF energie of electromagnetische straling) is een vorm van energie die mensen
niet kunnen zien, ruiken of horen.
In voorkomende gevallen zijn er mensen die deze vorm van energie WEL kunnen voelen.
Zeker als het gaat om zenderenergie met hoge vermogens.

Met behulp van speciale meetapparatuur is het mogelijk om deze zender-energie(RF) voor de mens toch 'zichtbaar te maken'.
Door het 'zichtbaar te maken' kunnen we de NOZEMA test-uitzendingen controleren op storingen.
Wat ziet u op de meetapparatuur en op de plaatjes op deze pagina?
Op het plaatje hierboven ziet u naast elkaar 4x brede en groenkleurige balkjes.
Deze 4x groenkleurige balkjes, is de zender-energie(RF) van de 4x NOZEMA zenders op de KPN toren.

Deze metingen zijn gedaan in en om de woonwijk van de v. Nesstraat, de J.P. Coenlaan en het Goudenregen Plantsoen.
Op de plaatjes hieronder ziet u een overzicht van de stoorsignalen in de periode vanaf november 2002 tot op heden.
Voor de volledigheid van deze informatie staat hieronder het overzicht van de CAI ;

NOZEMA TEST FREQUENTIES CASEMA CAI KANALEN
470.1900 MHz. - 477.8100 MHz. CAI KANAAL 21 = ARTE.
574.2000 MHz. - 581.8100 MHz. CAI KANAAL 34 = VIDEO-RECORDER KANAAL.
718.2000 MHz. - 725.8100 MHz. CAI KANAAL 52 = RTL - 4.
758.2000 MHz. - 765.8100 MHz. CAI KANAAL 58 = DISCOVERY CHANNEL.
814.2000 MHz. - 821.8100 MHz. CAI KANAAL 65 = KINDERNET & VERONICA.Vanaf LINKS naar RECHTS de kanalen 21 - 34 - 58 - 65.
Deze meting is gedaan op de datum 27 -11 - 2002.

Vanaf LINKS naar RECHTS de kanalen 21 - 34 - 52 - 58 - 65.
En jawel, de NOZEMA 'pikt' kanaal 52 er weer bij.
Deze meting is gedaan op 10 - 01 - 2003.Vanaf november 2002 zijn er duizende klachten van CAI abonnees van de CASEMA,
over storingen op TV kanalen op de kabel.
Als oorzaak van deze storing zijn de test-uitzendingen van de NOZEMA.
De zenders die deze storing op de CAI veroorzaken staat opgesteld op de KPN toren aan de Energieweg in Alphen a/d Rijn.

Het lezen van de volgende regel in Rijn en Gouwe van 27 november 2002,
dwong mij tot een reactie; "ze zenden letterlijk boven de hoofden van de mensen"
aldus B&W van Alphen a/d Rijn in R&G.
Ik kan u verzekeren dat deze uitspraak van B&W bij deskundigen grote hilariteit zal veroorzaken.
Daarom mijn reactie hierop:
inderdaad ‘letterlijk gezien' staan de zenders boven de hoofden van de mensen',
maar zenden deze zenders ook OVER DE HOOFDEN van de mensen heen?
Nee helaas is dit niet het geval, mijn beste B&W van Alphen a/d Rijn.
Zenders zien geen verschillen tussen over en door de hoofden van mensen heen stralen.
Sterker nog,
de antennes van deze zenders staan zelfs in een hoek van ongeveer 2 a 4 graden naar beneden en daarmee naar de hoofden van de mensen toe-gericht!
Dit is een vereiste om een goede ontvangst van signalen bij de mensen in huis te kunnen garanderen.
Het heeft geen enkele zin om de zenders rechtuit te laten stralen,
want dan is het zendbereik niet ver genoeg met als een gevolg daarvan,
een slechtere ontvangst bij de mensen in hun eigen huis.
De zenders stralen dus DIRECT naar de hoofden van de mensen toe.
Hoe dichterbij u bij de zender woont, des te meer zender-energie er in uw woning aanwezig is.


Op het plaatje hierboven is de NOZEMA test uitzending te zien op kanaal 58.
Kanaal 58 wordt op de CASEMA gebruikt voor DISCOVERY


Volgens mij heeft de NOZEMA zijn uitzendingen niet gestaakt.
Maar de NOZEMA heeft alleen wat ‘gas' terug genomen op de frequenties waar de CASEMA hun kanalen doorzet op de CAI.
Ook is het van de NOZEMA beetje een dooddoener om de CASEMA de schuld van de storing op de CAI te geven.
In eerste instantie heeft NOZEMA natuurlijk gelijk over de meer doordachte kanaalwisseling.
Tegelijkertijd heeft de NOZEMA zelf ervaring genoeg om te weten dat binnen een straal van minimaal 1,5km rond een sterke zender, de uitgezonden zendenergie dwars door alles heen gaat!
Daardoor kan in een groot aantal gevallen storing op allerlei electronische apparatuur ontstaan.
Ik vraag mij dan ook gelijktijdig af of de mensen met klachten over storing op de CAI en andere electronische apparaten binnen een straal van 1,5km rond de energieweg wonen.
Misschien een idee voor deze krant om dit eens uitgebreid te onderzoeken?
Lijkt mij een erg leuke journalistieke opdracht, bijvoorbeeld via een emailtje.


Op het plaatje hierboven is de NOZEMA test uitzending te zien op kanaal 65.
Kanaal 65 wordt op de CASEMA gebruikt voor KINDERNET & VERONICA.


Hebben al die zenders op de energieweg gevolgen voor onze gezondheid?
Kunt u, als B & W van Alphen, aantonen dat al die zenders geen gevolgen voor onze gezondheid hebben?
En daarbij gaat het speciaal voor omwonenden binnen een straal van ongeveer 1,5 Km rond de toren aan de energieweg?
Dit kunt u met grote waarschijnlijkheid niet zelf, om de simpele reden dat u als B&W niet beschikt over de kennis, de ervaring of apparatuur om dit aan te kunnen tonen.

Misschien is uw mening wel tot stand gekomen door informatie vanuit de derde hand?
Dat informatie afkomstig uit de derde hand 'gevaarlijk' kan zijn, is in het verleden al eens op een pijnlijke manier kenbaar geworden.
Ik wil hier nog maar even de vuurwerkbom in Enschede aanhalen, als geheugen steuntje.
Weet u als B&W welke de symptomen van stralingsziekte zijn als mens of dier langdurig en continu bloot staan aan radio-electro-magnetische velden?
(om niet teveel ongerustheid bij de omwonenden op te wekken zal ik de details maar weg laten).

Heeft B&W wel eens onderzocht of laten onderzoeken of er in een straal van 1,5Km rond de energieweg op dit moment verschijnselen van stralingsziektes zijn of in het verleden aanwezig zijn geweest?

Voor de volledigheid,
Elke 'losse' zender op de toren aan de energieweg of elders in Alphen,
zal ongetwijfeld voldoen aan alle normen en meetwaardes die daar tot op dit moment als (beperkte) richtlijnen voor gelden.
Ik wil daarbij opmerken dat in de toren aan de energieweg een hele batterij van die zenders staan opgesteld.
Mijn grootste ongerustheid daarover is, welke gevolgen hebben AL die zenders samen, op onze gezondheid en die van onze kinderen op het moment als al deze zenders gelijktijdig hun electromagnetische energie uitzenden?
Een groot gedeelte van al deze zenders staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en gedurende langere periodes hun zendenergie op onze hoofden en lichaam uit te spuwen.
Het gaat hier dus over de schadelijke gevolgen op de langere termijn.
Heeft B&W hier al eens onafhankelijk onderzoek naar gedaan of laten doen?
(liefst niet door TNO want die blijken niet altijd even onpartijdig te zijn, denk hierbij even aan de uitspraak bij de rechter over de radardetector).

Mag ik B&W misschien eens verwijzen naar internet als bron van informatie op dit gebied?
O.a. in Engeland is resent door de Engelse zuster van TNO, een onderzoek afgerond.
Ook in de USA en in Zweden zijn onderzoeken gedaan.


Op het plaatje hierboven is de NOZEMA test uitzending te zien op kanaal 34.
Kanaal 34 wordt op de CASEMA gebruikt als VIDEO-RECORDER kanaal.


Tot slot, ik ben beslist niet tegen de vooruitgang of nieuwe technologie.
Helaas kan ik niet ontdekken welke toegevoegde waardes de nieuwe zenders op de energieweg u of mij kunnen aanbieden.
Na mijn bescheiden mening is de toepassing waar NOZEMA nu mee bezig is, een beetje dubbelop datgene wat er nu al aan technieken in de bestaande netwerken beschikbaar is (GSM / DECT)
Kortom, in tegenstelling wat B&W van Alphen beweerde, deze techniek is beslist niet een of andere super de super en zijn tijd vervooruitlopende nieuwe technologie.
Het is gewoon weer het zoveelste experiment, maar dan uitsluitend voor de commerciële bedrijven.
Moet dit dan mogelijk tenkoste gaan van de gezondheid van een aantal verontruste bewoners?

Oja dit vergeet ik nog bijna,
zou het kunnen zijn dat de nieuwe antennes voor de FM zender al enige weken geleden op de energieweg zijn geplaatst ?.......
Of zijn de test uitzendingen misschien al begonnen?

Met vriendelijke groeten,

DE GEMELDE PROBLEMEN EN DEFECTEN


De storing is het grootst in de hierna volgende woonwijken:
BOMEN-WIJK, ZEEHELDEN-WIJK, GROENEDORP, RODEDORP, KERKEN & ZANEN
(Het gebied van 1.5km rond de KPN toren).
De straling van de NOZEMA zender kan storing en defecten veroorzaken in de electronica van:
Wasautomaten, wasdrogers, computers, TV & RADIO toestellen, video recorders, koffiezet-apparaten.
Autoalarm systemen, huisalarm installaties.

Het is de bedoeling dat alle klachten over storing en metname de locaties, in beeld worden gebracht.
Alle locaties zullen dan op een plattegrond/kaart van Alphen en op deze pagina worden weergeven.

HOE KUNT U ZELF DE STORING OP UW TV VERMINDEREN?Op de foto hierboven een voorbeeld van de slechte KABEL en SLECHTE STEKER.
Op dit moment heeft de firma HIRSCHMANN afgeschermde speciale stekers.
Deze stekers zijn geheel van METAAL en vormen een afgeschermde en RF dichte coax verbinding welke geen signalen van buiten door laat.
Het vervangen van kabels en stekers zal, indien u dichtbij de KPN toren woonachtig bent, niet altijd voldoende zijn om de storing geheel te onderdrukken.
Op de fotos hieronder ziet u de aansluitgegevens van deze speciale TV stekers.Op de foto hierboven een voorbeeld van de GOEDE KABEL en GOEDE STEKER.WAT KOSTEN DE STEKERS VOOR DE TV

MERKNAAM PLUG
HIRSCHMANN metaal € 2,95 per stuk
IMITATIE aluminium € 1,25 per stuk
€ 2,00 per 2 stuks


IK HEB NU ZELF OOK BERGEN RUIS EN STREPEN OP RTL-4


En jahoor ik heb nu zelf ook storing op mijn TV.
Tot voor kort had ik geen enkele last van de ruis en vertikale blauwe strepen op RTL-4.
Nu wil het geval dat ik al jaren door het hele huis super coaxkabel van 2 euro de meter gebruik en de beste HF stekers die er te koop zijn. En ook ik heb nu storing en zie hier het bewijs dat de kabelverhaal een fabel is.
En dan met name als je in Alphen WEST woonachtig bent!
Het probleem zit echt bij de NOZEMA ZENDERS en niet bij de CASEMA.

De vraag blijft,
- HEEFT DE CASEMA IETS VERANDERD?
- HEEFT DE NOZEMA MEER ZENDER ENERGIE INGESCHAKELD?
Binnenkort gaan we weer metingen verrichten.

Voor klachten over interferentie/storing is er ook een afdeling bij het rijk.

HET AGENTSCHAP TELECOM te GRONINGEN daar kunt u ook zelf de klachten neerleggen.

Hoe meer de bewoners klagen,
des te eerder moet de NOZEMA stoppen met zijn uitzendingen!!!
En bij teveel klachten, raakt de NOZEMA zijn zendvergunning kwijt!.


1 MEI 2003,
HOE BEDOEL U, SLIM BEKEKEN ?Tot voor kort waren alle CAI abonnees tevreden over hun ouwe maar trouwe kabelnet.
Alle TV en RADIO zenders werden keurig via de kabel doorgegeven, tegen een geringe vergoeding kan de gebruiker GOEDKOOP internetten maar ook GOEDKOOP telefoneren.

Kom dacht de digitenne consortium, laten we weer eens iets nieuws en origineels verzinnen.
We gaan het kabelnet draadloos en digitaal maken zodat we de 'domme consument' weer wat geld uit den zak kunnen kloppen.
En zo gezegt en zo gedaan.
Maarja hoe gaan we nu zorgen dat die domme consument overstapt van hun ouwe trouwe en goedkope kabel naar ons nieuwe super de luxe en draadloze systeem?

Afijn, een stel knappe koppen en een extern bureau gaan zich daar over buigen.

De oplossing is wel heel 'slim bekeken' maar is alles behalve netjes.
Want slim zijn ze zeker bij digitenne consortium want om klanten te winnen gaat digitenne eerst op een vakkundige manier de bestaande concurrent te lijf.
Hoe?
Gewoon door het signale(en) van de CASEMA te storen en de CASEMA via deze manier van de kabel te pesten.
De domme en onwettende consument geeft natuuuuuuurlijk de CASEMA de schuld van deze stoorsignalen op hun ouwe trouwe kabel TV.
Immers, niet elke consument is technisch op de hoogte van de techniek en oorzaak.

Ach, dat er weer een decoder gekocht moet worden maakt niet uit, want dat staat wel interessant zoveel 'ik heb digitale tv' kastjes bovenop je TV.
( geniet u ook zo erg van die blokjesbeelden op uw digitale TV tijdens onweer of sneeuw ).

En dat als straks iedereen is overgestapt, de prijzen van een digitenne ABO omhoog zullen vliegen, maakt niet uit.

En dat straks een groot deel van het TV/RADIO aanbod achter een codeslot gaat, maakt ook niet uit.

Dat straks de casema failliet gaat zodat digitenne volledig het alleenrecht heeft, ook dat maakt allemaal niet uit.

Of misschien toch wel?

Het is trouwens nonsens dat elke TV zo een kastje nodig heeft, ik weet bijna zeker dat ik op 1 zo een digitenne kastje meerdere TV's kan aansluiten.......
Misschien een idee voor per woonwijk gratis digitenne via de kabel tot meer dan 10 huizen?
Tenslotte wie niet sterk is moet slim zijn maar bestaan ze nog, die slimme burgers?


Als argument in hun advertentie campagne wordt door digitenne geschreven 'over de storing vrije ontvangst'.
Ja dank je de koekoek, als je eerst zelf de storing gaat veroorzaken bij de concurrent, dat noem ik pas slim bekeken van digitenne, toch?

En waar blijven nu toch die wakkere en altijd kakelende inwoners van Alphen eo?
Waar blijft toch de wakkere misschien wel linkse journalist of redacteur van de plaatseljk schoolkrant?
Welnee jo,
die zitten lekker te dutten want de inkomsten uit de pagina grote advertenties is immers veel belangrijker dan opjektieve journalistiek.
Over opjectieve journalistiek geproken, zolang een krant de vrijheid van meningsuiting niet respecteerd, welk bestaansrecht heeft zo een krant dan eigenlijk nog? (ik verwijs hier even naar Pamela)

Tot mijn spijt moet ik wel bekennen dat ik nogsteeds abonnee ben van die schoolkrant maar meer omdat mijn vrouw het wil, als het aan mij had gelegen had ik die @#$% krant, na 10tallen jaren trouwe dienst, allang bij de ouwe kranten gegooid.


Oja bijna vergeten, als mijn reactie op wat ingezonden emails ;
"Ik ben beslist niet tegen nieuwe techniek, sterker ik denk dat er in mijn huis meer nieuwe vormen van 'hightech' te vinden is dan in menig doorsnee rijtjeshuis in Alphen e.o."

Waar ik wel een verrekte hekel aan heb is, dat commerciele bedrijven de domme en de onwetende consument uitbuiten met hun mooie praatjes.
Want mooie praatjes vullen geen .............

Denk ook even aan onze glazen stad, waarvan ik via horen en zeggen heb vernomen dat die straks op koninginedag 2004, als skibaan attractie dienst gaat doen.
Joo-deloo-delaa-hiiiii-tiiiiiiiiii.......25 JUNI 2003,
CASEMA ZWICHT ONDER DE DRUK VAN DIGITENNEEn jawel onder druk van het machtige DIGITENNE consortium
(NOZEMA en KPN, u weet wel van die winstdeling).

Helaas en spijtig is het om te lezen dat onder druk van abonnees de CASEMA zijn systeem moet aanpassen.
Nog veel spijtiger is het om te lezen dat iedereen zich richte tegen de CASEMA en zich niet richte tot DIGITENNE.
Beetje dom is het ook om gewoon volgens de procedure DIGITENNE te verplichten om zijn uitzendingen te staken!
Dan hadden de abonnees alle reden gehad om zich op de borst te rammen, helaas is het nu uitstel van executie.

De juiste procedure had geweest om klachten in te dienen bij het Agentschap Telecom (AT).
Het AT is belast met de controle en handhaving van de telecommunicatie wetgeving.
In deze wet staat dat een zender geen storing mag veroorzaken bij andere gebruikers.
Als deze procedure was gevolgd had DIGITENNE binnen een afgesproken periode moeten zorgen voor de storingsvrije ontvangst via de CAI.
Als DIGITENNE binnen deze afgesproken termijn niet zou voldoen aan de eis van storingsvrije ontvangst, dan had DIGITENNE van het ministerie een uitzendverbod in zijn maag gesplitst gekregen.
Elders in Nederland zijn en waren er al lokale en regionale omroepen die via deze wet hun uitzendingen (tijdelijk) moesten staken.

Dat dit tot een van de mogelijkheid behoorde, dat wist DIGITENNE natuurlijk zelf ook wel.
Daar dat DIGITENNE in eerstens instantie op het uitzendkanaal van RTL4, de zender had uitgezet.
Maarja KPN en NOZEMA zijn almachtig en de almachtige en commerciele belangen regeren ook in Nederland.

Jammer en een gemiste kans voor de bewoners van het dorp, want nu zitten we voorlopig en gedurende komende jaren met een 10 Kilowatt zender in je achtertuin.
En over 10 jaar schreeuwen dezelfde bewoners weer moord en brand omdat door de TV straling het aantal gezondheidsklachten rondom de KPN toren dramatich is gestegen.

Het volk is dom, doof, blind en ogen vol met commerciele zandkorrels.DIGITENNE BELOOFD BEELD IN DVD KWALITEIT,
EN GELUID VOLGENS CD NIVEAUAls critische maar rasechte techneut lach ik mij elke keer weer een rotje.
Waarom?, is heel simpel te verklaren.
Tot rond uw 25e levensjaar kan het menselijk oor geluiden waarnemen tussen een audio frequentie gebied van 300hz tot 3000Khz.
Na uw 20/25e levensjaar wordt dit gebied steeds smaller of vallen er audio tonen helemaal weg.
Kort geschreven noemen ze dit in de medische wetenschap dat u doof of hardhorende raakt.
Rond uw 45e levensjaar begint u al aardig doof te geraken voor HiFi en CD audio geluiden.
En na uw 65e levensjaar wordt het tijd voor een gehoor hulpmiddel.
(loop maar eens door een bejaardencentrum tijdens de avonduren dan snapt u precies wat ik bedoel).
Kortom een groot deel van de luisteraars kunnen met hun oren allang geen geluid volgens CD kwaliteit meer waarnemen laat staan beoordelen of het CD kwaliteit is.
Dit kunt u zelf terug lezen want het staat gewoon in de medisch encyclopedie, blijft toch wel leuk om allemaal te weten, vindt u dat ook consortium DIGITENNE.

Beeld volgens DvD kwaliteit is ook zo een fabel.
Nederland 1 en Nederland 2 hebben allang beelden met DvD kwaliteit.
Sterker, de meeste AARDSE TV zenders hebben prachtige beeldkwaliteit.
Mooie scherpe contouren, goede diepte en mooi helderheid en kleuren.
Het zijn juist de commerciele zenders, uitzenden via de satelliet, die een vele malen slechter beeld kwaliteit hebben.
En hoe kan dat dan?
Omdat de huurprijs van al die uitgezonden megabitjes via de schotel behoorlijk kostbaar zijn en er uit commercieel winst oogmerk zoveel mogelijk zenders op de schotel gepropt moeten worden, maken com-commerciele zenders gebruik van zware compressie techniek.

Wat is compressie nou weer voor iets?
Compressie is 'hoe pers ik zoveel mogelijk beeldjes (data) binnen een korte tijd door de lucht".
Door deze compressietechniek gaat de scherpte uit de beeldkwaliteit van bijvoorbeeld RTL4/5 of SBS etc.
U kunt dit prachtig zien tijdens zwaar onweer, tijdens de onweer flits krijg je blokjes TV of met veel gekraak bevriest het beeld spontaan.
Door de onweer flits worden al de digitale gecomprimeerde blokjes door elkaar gehussel.
Een andere maar simpele test die iedereen eenvoudig zelf kan doen.
Zet uw TV op Nederland 1 - 2 of 3.
Knijp uw ogen beetje dicht en kijk door de kiertjes van uw oogleden naar de TV.
Schakel uw TV over naar RTL, en aanschouw het wonder van de DIGITALE TV!

Trouwens dat DIGITENNE, stond dat ook niet voor iets met DIGITALE TV?
Hoe bedoel u met, het com-commerciele DIGITENNE zijn publiek een rad voor de ogen draaid.
De belangrijkste vraag, in de DIGITENNE ontvanger zit een chipkaart.
Waar zal toch die chipkaart voor zijn?
Misschien wel voor iets met com-com-commerciele betaal TV zender pakket?
Ik voorspel hier en nu dat ik binnen 2 jaar u de antwoorden op deze vragen kan geven.De heer Nicolai directeur van DIGITENNE
IN EEN INTERVIEW HET WITTE WEEKBLADIn een interview in het witte weekblad schrijft de heer Nicolai, directeur van DIGITENNE
"het is onmogelijk dat de antenne van de ontvanger storing veroorzaakt bij de buurman.

Na het lezen van dit promo materiaal heb ik schuddebuiken van het lachen een advies voor de heer Nicolai: 'verdiep u eens grondig in de materie van de RF techniek of ga terug naar school'.
Misschien bent u verkeerd begrepen of heeft de journalist u niet goed geciteerd?
Het kan ook nog zijn dat u totaal niet weet waarover u praat laat staat dat u weet of begrijpt waar u mee bezig bent.

De interferentie wordt niet/nooit veroorzaakt door de ontvangapparatuur maar door de zender.
En de interferentie is er wel degelijk, maar dit wordt in de doofpot gestopt of gehouden. Of het vastlopen van PC's en het op hol slaan van andere electronische apparatuur?
Interdaad meneer Nicolai, door de interferentie van de DIGITENNE zendapparatuur!APRIL 2004
TEST CONSUMUNTENBOND EN TROS TV PROGRAMMA RADAREen vergelijkende test van kwaliteit en prijs tussen KABEL TV, SCHOTEL en DIGITENNE.
Het beste kwaliteit tegen laagste prijs is de aabnschaf van een eigen schotel antenne met eigen ontvanger. De consumentenbond geeft berekening dat u al na 2 jaar de eigen schotelset heeft terug verdiend.8 MEI 2004
EO TV PROGRAMMA KNEVEL OP ZATERDAGGrote TV reportage over de gevaren en gevolgen van electromagnetische straling op onze gezondheid. 1 op 4 mensen die woonachtig binnen een straal van 500meter rond een GSM, UMTS en DIGITENNE zendmast heeft 1 of meerdere gezondsheidsklachten. De gezondsheidsraad huld zich in algeheel stilzwijgen.


DECEMBER 2004
ZEMBLA TV PROGRAMMA OVER ZIEK VAN UMTSGrote TV reportage over de gevaren en gevolgen van electromagnetische straling op onze gezondheid. 1 op 4 mensen die woonachtig binnen een straal van 500meter rond een GSM, UMTS en DIGITENNE zendmast heeft 1 of meerdere gezondsheidsklachten. De gezondsheidsraad huld zich NOGSTEEDS in algeheel stilzwijgen.


JANUARI 2005
IN HET ALGEMEEN DAGBLAD / RIJN EN GOUWE
DIGITALE TV JA OF NEEInmiddels is het bij de kranten ook doorgedrongen dat kabel consumenten verkeerde voorlichting krijgen als het gaat om de belofte van "BEELD IN DVD KWALITEIT" en "GELUID IN CD KWALITEIT". Zoals ik in 2002 op deze pagina al schreef, kan je met de bestaande tv toestellen nooit de verbetering in de beeldkwaliteit waarnemen. Ook kan je met een tv toestel nooit geluid creeren in DVD kwaliteit en dit om de simpele reden dat het gedeelte in de tv toestel welke zorgt voor het geluid, daarvoor NIET is ingericht of gemaakt. Daarnaast heb je ook nog de beperking van onze menseljke zintuigen zoals ogen en oren die zorgen dat waarnemingen niet optimaal functioneren in het zien van beelden of beluisteren van geluiden in DVD of CD kwaliteit.
Kortom, na het TURBO tijdperk, waarin alles werdt benoemd met de toevoeging TURBO zoals, TURBO STOFZUIGER, TURBO FIETS en TURBO BREINAALD is het nu tijd voor het DIGITALE tijdperk. Het wachten is nu ook weer op de DIGITALE STOFZUIGER, DIGITALE FIETS en DIGITALE BREINAALD en noem u zelf maar op wat de commersie en de fantasieloze reklamemakers de on-wetende consumenten nu weer digitaal aan gaan prijzen.


MAART 2005
IN DE RIJN EN GOUWEInmiddels zijn de burgers van Alphen aan den Rijn ook wakker geworden en maken zich zorgen over de plaatsing van UMTS antennes. Geen enkel woord lees ik over de hoogvermogen digitale TV zendmast in de achtertuin. Wel een reactie van een reactie van een jonge naieve TU student, die RF straling simpelweg vergelijkt met de komst van de stoomtrein. Volgens mijn beperkte begrippen is stoom iets heel anders dat radiostraling in elke vorm en als ik dergelijke vergelijkingen lees dan vraag ik mij af of zo een jongmens wel ervaring heeft met het omgang van RF energie en of hij zelf uberhaupt wel eens zendapparatuur heeft gebouwd of gerepareerd want als hij dit zou hebben gedaan dan zou hij op de hoogte moeten zijn van de normen die gelden bij reparatie en plaatsing van dergelijke apparatuur en antennes, maar dit even terzijde opgemerkt.
Op de links onderaan deze pagina staan op diverse paginas de mogelijk schadelijk gevolgen van langdurig en continu bloodstaan aan radiostraling.


APRIL 2005
BELANGRIJK NIEUWS VOOR HUURDERS,
EN EIGEN-WONING BEZITTERSHUURWONINGEN:
De afbreuk van het woongenot van de HUURDER (''Hinderlijke Situatie'') is het mogelijk om in het woning puntenstelsel, punten afgetrokken kunnen worden en dus huurverlaging kan worden bedongen via Huurdersverenigingen en Huuradviescommissies.

KOOPWONINGEN:
De vermindering van de WAARDE VAN DE KOOPWONING of VERHUURDE PAND door de plaatsing van de UMTS en DIGITENNE-zendmast in de directe omgeving van de eigen koopwoning.
Voor uitgebreide informatie en aanmeld-formulieren, zie de stopumts.nl link.GEZONDHEIDS KLACHTEN
VEROORZAAKT DOOR ZENDER ENERGIEEen van de eerste verschijnselen van een teveel blootstaan aan stralingsenergie zijn;

  EEN LICHTE WAT ZEURENDE HOOFDPIJN AAN DE LINKER KANT VH VOORHOOFD
  WAT KLEINE EVENWICHT STOORNISSEN/DUIZELIGHEID
  KORTSTONDIG PROBLEMEN MET ZIEN EN/OF DE OGEN
  ERG HOGE EN CONTINU AANWEZIGE PIEPTOON/RUIS IN DE OREN/HOOFD
  DRUK EN/OF BENAUWDHEID OP DE BORST (bovenste gedeelte)
  ER ZOUDEN AANWIJZINGEN ZIJN VOOR HARTRITME STOORNISSEN....
Lichamelijke klachten algemeen:
  Ernstige vermoeidheid
  Concentratievermindering
  Hoofdpijn
  Duf gevoel
  Geheugenverlies
  Duizeligheid en absences
  Slaapproblemen

  Neus:
  Verstopte neus
  Verminderd reukvermogen
  Loopneus

  Mond:
  Continu gevoel van droge mond, keel of slokdarm
  Pijn in de tanden en kiezen
  Keelpijn of branderig gevoel
  Metaalsmaak

  Gezicht en huid:
  Onnatuurlijke warmte
  Jeuk of kriebel haar
  Jeuk aan de huid van vooral de onderbenen

  Ogen:
  Brandende ogen
  Wazig zien
  Hinder van licht
  Pijn of stekend gevoel in de ogen

  Oren:
  Gesis, gefluit of gebrom
  Afname van het gehoor
  Drukkend gevoel in oor
Heeft u een of meerdere van de hierboven genoemde verschijnselen?
En deze verschijnselen zijn gedurende vele maanden en continu bij u aanwezig?
Als u op een andere plek bent zoals tijdens uw vakantie en de klachten verdwijnen dan geheel en bij thuiskomst komen de zelfde klachten in alle hevigheid weer terug?
Misschien heeft u dan last van een allergie voor een overdosis electro magnetische straling.
Bij LANGDURIG en zelfde klachten is in alle gevallen verstandig contact op te nemen met u huisarts.
Uw huisarts heeft de kennis en middelen om klachten binnen een gebied of woonomgeving te inventariseren en melding te doen bij de regionale GGD.
Een bevolkingsonderzoek naar de herkomst van veel voorkomende klachten kan dan worden opgestart.
In mijn directe woonomgeving en na 2002 ken ik inmiddels een 10 tal gevallen van gezonde mensen die in korte tijd ziek werden en binnen 12 maanden zijn overleden met als oorzaak vormen van kanker. Zelf ben ik van mening dat dit tot een nader onderzoek of minimaal een inventarisatie door de GGD, rechtvaardigd.

Mijn persoonlijke belangstelling gaat uit naar het volgende en zou graag willen inventariseren;

ZIJN ER IN HET WESTELIJK WOONGEBIED VAN ALPHEN (Westelijk gelegen woongebieden van de Rijn)
MEER MEDISCHE KLACHTEN ONTSTAAN WELKE STERK OVEREENKOMEN MET MEDISCHEKLACHTEN ZOALS HIERBOVEN IN DE LIJST WORDEN GENOEMD?

OF WEET U VAN MENSEN DIE VANAF 2002 ZIJN OVERLEDEN AAN MEDISCHEKLACHTEN DIE OVEREENKOMEN MET DE MEDISCHEKLACHTEN ZOALS HIERBOVEN IN DE LIJST WORDEN GENOEMD?
LINKS NAAR ANDERE INFORMATIEVE PAGINAS


Voor uw informatie:
Op de onderstaande paginas spreekt men onderandere over
  • GSM zenders, (staan in Alphen op bijna elk hoog (flat)gebouw).
  • SEMAFOON/PIEPER zenders (staan op KPN toren en centrum Westerhove).
  • OMROEP en TV zenders (staan op KPN TOREN).
  • HULPDIENSTEN en andere apparatuur ( o.a. op gebouw Driehorne).
De definitie voor de waarde van zenderenergie = Watt (milli-Watt, Watt, Kilo-Watt, Mega-Watt).
Een makkelijk voorbeeld is de vergelijken met een gloeilamp.
De gloeilamp van 1000Watt geeft MEER lichtenergie dan een gloeilamp van 10Watt.
Elke vorm van energie opwekking,
geeft ook een warmte ontwikkeling (denk hierbij aan automotor, de straalkachel of uw magnetron).
Een zender van 1000Watt geeft MEER warmte dan een zender van 10Watt.

De MAXIMUM zenderenergie
voor zenders van HULPDIENSTEN is 10 Watt energie (0.01 kiloWatt)
GSM basiszenders is 50Watt energie (0.05 kiloWatt).

Het uitgestraalde zenderenergie bij de TEST UITZENDINGEN van de NOZEMA zenders op de KPN toren is enkele TIENTALLEN KILOWATTS!!! (1000 Watt = 1 kiloWatt).
HET CAI-ALPHEN FORUM?


HEEFT U GEZONDHEIDKLACHTEN
OF HET DEFECT RAKEN VAN UW ELECTRONISCHE APPARATUUR?

KLIK HIER
BEZOEK HET CAI-ALPHEN KABELLEED FORUM
EN PLAATS DAAR UW REACTIE OF UW KLACHT.
EEN BETROUWBAAR ONDERZOEK IN SALZBURG mei 2005

ZEND ENERGIE & GEZONDHEIDSRISICO (NL)

ZEND ENERGIE & GEZONDHEIDSRISICO (NL)

ZEND ENERGIE & GEZONDHEIDSRISICO (NL)

ZEND ENERGIE & GEZONDHEIDSRISICO (NL)

INFORMATIE IN ENGELS

RAPPORT VAN DE ENGELSE OVERHEID OVER SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN GSM

STICHTING ELECTRO SMOG

INFORMATIE IN DUITS

INFORMATIE IN DUITS